Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân

Ví dụ về thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại. Một số thông tin được davening thu thập cũng có thể là dữ liệu liên quan đến một cá nhân cụ thể (“Thông tin Cá nhân”).

Chuyển giao Thông tin cá nhân

Thông tin Cá nhân của quý khách có thể được chuyển giao cho các quốc gia bên ngoài Khu vực Khối Kinh tế Châu Âu để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách cần chấp thuận sự chuyển giao như vậy. Ngoài ra, nếu quý khách đăng Thông tin Cá nhân của mình lên những khu vực sử dụng chung công khai của trang web, các thông tin này có thể sẽ được truy cập bởi những cá nhân tại các quốc gia ngoài khu vực Khối Kinh tế Châu Âu, nơi có thể không có luật bảo vệ dữ liệu toàn diện như các quốc gia thuộc khu vực Khối Kinh tế Châu Âu.

davening có thể cần chuyển giao thông tin của quý khách cho chính quyền địa phương hoặc quốc gia (nước ngoài), để tuân thủ với luật đang được áp dụng hoặc để đẩy nhanh việc giao hàng của bạn tới điểm đến.

Xử lý công bằng và an toàn Thông tin cá nhân của bạn

Đây là chính sách của chúng tôi để tiến hành các bước cần thiết nhằm bảo đảm tất cả Thông tin Cá nhân của quý khách đó chúng tôi nắm giữ được xử lý một cách công bằng và hợp pháp. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để thực hiện và duy trì Chính sách Bảo mật này. Tất cả các nhân viên/cá nhân/đơn vị xử lí dữ liệu của chúng tôi, những người có thể truy cập vào Thông tin Cá nhân đều có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật Thông tin Cá nhân của quý khách.

Truy cập và hiệu chỉnh

Quý khách có thể tìm Thông tin Cá nhân của mình mà davening hiện có bằng cách liên hệ với văn phòng davening địa phương. Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của quý khách trong vòng 4 tuần. Trong trường hợp chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ đưa ra lí do từ chối thích đáng.

Để giữ thông tin Cá nhân của quý khách được chính xác, cập nhật và đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi về bất cứ thông tin không chuẩn xác. Chúng tôi sẽ cập nhật hoặc hiệu chỉnh Thông tin Cá nhân mà chúng tôi hiện có.

Cookies

Cookies là các tập tin văn bản nhỏ mà một trang web có thể gửi tới trình duyệt của người sử dụng để lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Cookies hỗ trợ khả năng sử dụng trang web thuận tiện hơn bằng việc lưu trữ và quản trị tình trạng, ứng dụng, ưu tiên và các thông tin khác của người sử dụng; chúng được sử dụng phổ biến và nói chung là được chấp nhận. Phần lớn các trình duyệt được thiết lập để chấp thuận cookies nhưng người sử dụng có thể điều chỉnh để từ chối nhận chúng hoặc được cảnh báo khi có cookies đang được gửi đến.

Khi quý khách xem trang web này, davening có thể lưu trữ một số thông tin trên máy tính của quý khách dưới dạng của một tập tin cookie. Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin mà chúng tôi có thể vận dụng để cải thiện nội dung trang web của mình và tùy chỉnh trang web phù hợp với sở thích của quý khách. davening cũng sử dụng cookie để thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng của www.tnt.com. TNT không thông qua bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ cookie davening  hoặc việc sử dụng của nó. Cookie chỉ có thể được truy cập bởi www.tnt.com.

Chúng tôi xem xét các thiết lập trình duyệt của quý khách để phản ánh sự đồng ý, hoặc từ chối của quý khách đối với cookies được sử dụng trên website của chúng tôi.  Trong trường hợp quý khách không mong muốn nhận các cookies, hoặc quý khách muốn nhận cảnh báo trước khi một cookie đang được sử dụng, quý khách có thể cập nhật các thiết lập của trình duyệt trên thanh cài đặt của trình duyệt quý khách đang dùng. Nếu quý khách hoặc quản trị viên của quý khách đã tắt cookies, trang web sẽ tiếp tục làm việc; tuy nhiên, không có phần nào của website (bao gồm công cụ gửi hàng, theo dõi hàng) sẽ không hoạt động nếu cookies bị vô hiệu hóa.

 

Chúng tôi cũng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (chẳng hạn như Google Analytics) để thu thập thông tin tổng hợp về lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Những dịch vụ của bên thứ ba sử dụng cookie để cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng phi cá nhân về lượt viếng thăm của quý khách đến trang web này (ví dụ như số lượng viếng thăm, địa điểm mà từ đó quý khách viếng thăm trang web này và số lượng trang mà quý khách đã truy cập vào trang web này). Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các bài trình bày và nội dung của trang web. Xin lưu ý rằng dữ liệu được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba bên ngoài davening – nếu có – sẽ không bị chi phối bởi chính sách bảo mật này, mà theo chính sách bảo mật của bên thứ ba tương ứng.